אז מה קרה עם המימון הציבורי לוועד מתיישבי השומרון?

29/06/16

לפני חמישה חודשים פעלנו יחד כדי להפסיק את המימון הציבורי לוועד מתיישבי השומרון, שמעורב בפעולות תג מחיר בשטחים ובקמפיינים גזענים ומסיתים. כמעט 800 מאתנו פנו ליועץ המשפטי לממשלה כדי שהמימון להסתה לא יצא מהכיס שלנו. בעקבות הלחץ שלנו, היועץ המשפטי לממשלה הודיע שיבדוק את הטענות על המימון הציבורי של ועד מתיישבי השומרון. השבוע התקבלה תוצאות הבדיקה, ולצערנו היועץ המשפטי החליט שאין מקום לבטל את המימון הציבורי של הוועד.הפעם לא השגנו את המטרה שלנו, אבל אנחנו במאבק מתמשך על השיח. בכל פעם שאנחנו משמיעים קול שמהדהד במרחב הציבורי, אנחנו משפיעים על אופי הדיון הציבורי - מה לגיטימי ומה לא. למרות שעכשיו היועמ״ש החליט שאין מקום לעצור את המימון לוועד, אנחנו נמשיך לפעול ולהשמיע קול עד שהפעילות המסיתה תאבד את הלגיטימיות הציבורית שלה ובעקבות זאת גם את המימון הציבורי.