קהילת הקמפיינים הגדולה בישראל
אנחנו תנועה אזרחית של ערבים ויהודים שפועלים יחד למען שוויון ודמוקרטיה

זזים - קהילה פועלת

400,000 פעילימות
ואנחנו ממשיכים לצמוח

יותר מ3.2 מיליון פעולות
בשטח וברשת

100% עצמאות
אנחנו נסמכים על תרומות קטנות של פעילים