הקול שלנו בתיבות הדואר של הח״כים

12/07/16

חוק העמותות אושר, והממשלה כבר עברה לחוק הבא: היום ידון בכנסת בחוק ההדחה - חוק תקדימי שיאפשר לח״כים להדיח את חבריהם למשכן גם אם לא עברו על החוק ובכך להתעלם בגסות מהחלטת הבוחרים.לקראת הדיון, דאגנו להעביר לכל חברי וחברות ועדת החוקה של הכנסת את ההתנגדות של יותר מ-1,700 מאתנו.המטרה האמיתית של החוק היא הרחקת נבחרי ציבור ערבים והוא יפגע פגיעה אנושה בזכות הייצוג של הציבור הערבי. אסור שניתן לקואליציה את הכוח להשתיק את מי שמשמיע קול אחר.הצטרפו אלינו והתנגדו לחוק המסוכן: https://act.zazim.org.il/act/hadacha_he